RAKEL81.INFO

Love Alyssa's chating gasti se stuff, wish

 • Pe Dumnezeu nimeni nu L-a vãzut vreodatã: Iisus Fiul, Unul-Nãscut,care este în sânurile Tatãlui, acela L-a fãcut cunoscut


 • -
 • ODINIOARA OAMENII AVEAU CRUCE DE LEMN SI INIMA DE AUR.ACUM AU CRUCE DE AUR SI INIMA DE LEMN ! Doamne, întoarce-i la bunătate şi la rugăciune pe toţi vrăjmaşii mei

 • Categorii

 • Articole recente

 • Arhive

 • CEI CE GANDESC SINGURI POT FI MAI PERICULOSI DECAT TOATE ARMELE DIN LUME. Dragostea. 1 Chiar dacă aş vorbi în limbi omeneşti şi îngereşti, şi n-aş avea dragoste, sunt o aramă sunătoare sau un chimval zăngănitor. Şi chiar dacă aş avea darul prorociei şi aş cunoaşte toate tainele şi toată ştiinţa; chiar dacă aş avea toată credinţa, aşa încât să mut şi munţii, şi n-aş avea dragoste, nu sunt nimic. Şi chiar dacă mi-aş împărţi toată averea pentru hrana săracilor, chiar dacă mi-aş da trupul să fie ars, şi n-aş avea dragoste, nu-mi foloseşte la nimic. Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate; dragostea nu pizmuieşte; dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie nu se poartă necuviincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândeşte la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr acoperă totul, crede totul, nădăjduieşte totul, suferă totul. Dragostea nu va pieri niciodată. Prorociile se vor sfârşi; limbile vor înceta; cunoştinţa va avea sfârşit. Căci cunoaştem în parte şi prorocim în parte dar, când va veni ce este desăvârşit, acest „în parte” se va sfârşi. Când eram copil, vorbeam ca un copil, simţeam ca un copil, gândeam ca un copil; când m-am făcut om mare, am lepădat ce era copilăresc. Acum, vedem ca într-o oglindă, în chip întunecos; dar atunci, vom vedea faţă în faţă. Acum, cunosc în parte; dar atunci, voi cunoaşte deplin, aşa cum am fost şi eu cunoscut pe deplin. Acum, dar, rămân acestea trei: credinţa, nădejdea şi dragostea; dar cea mai mare dintre ele este dragostea

 • Meta

 • Duhovnicul Mănăstirii Dragomirna, a cerut unei maici bătrâne de acolo, una pe care toată lumea o considera nebună, să-i dea un cuvânt de folos, anume, să-i spună ceva despre Dumnezeu. Știți ce i-a răspuns maica ? A zis așa: „Mamă, Dumnezeu este de o seriozitate înfiorătoare. Despre El se laudă, nu se vorbește.”

 • CHEMARE LA HRISTOSUL

  Nu-mi spune nimic! Îţi cunosc mizeria, necazurile luptele şi ispitele sufletului tău, aşa cum eşti tu! Dă-mi inima ta! Dacă o să aştepţi să devii înger ca să Mi te dăruieşti, atunci n-ai să Mă iubeşti niciodată! Chiar când eşti laş, fricos, trufaş şi neîncrezător în împlinirea săvârşirii iubirii, a sfinţeniei, chiar când recazi în aceleaşi păcate pe care nu ai vrut a le repeta…ei bine, chiar şi atunci Eu nu-ţi dau voie să nu Mă iubeşti! Iubeşte-Mă. Aşa cum eşti tu În orice loc, moment şi-n orice situaţie te-ai afla, în credincioşie sau în trădare, în râvnă, întristare sau uscăciune, tu să Mă iubeşti aşa cum eşti! Eu vreau să Mă poţi iubi din puţina şi săraca ta inimă, atât de chinuită. Dacă aştepţi şi-mi ceri să te aştept până vei fi desăvârşit, atunci n-ai să Mă iubeşti niciodată.

 • Blogroll

 • AVERTISMENT

  . MESAJELE MELE SUNT PENTRU TOATE RELIGIILE ŞI CREDINŢELE, INCLUZÂND ŞI PE CEI NECREDINCIOŞI Preaiubita Mea fiică, trebuie să ştii că mesajele transmise ţie sunt pentru întreaga lume. Ele sunt date pentru toate religiile şi credinţele, inclusiv pentru cei care nu cred în existenţa Veşnicului Tată , Creatorul Universului. Copii, trebuie să ştiţi că, întrucât aţi primit Adevărul Sfintei Treimi, alcătuită din Tatăl, Fiul şi Duhul Sfant, aveţi responsabilitatea proclamării Sfântului Meu Cuvânt lumii întregi. Indiferent dacă credeţi sau nu, că Eu vorbesc cu voi prin aceste mesa je, trebuie să ajutaţi acele sărmane suflete care au nevoie de protecţia Mea astfel încât acestea să poată fi salvate. Mulţi întreabă de ce aceste mesaje se referă atât de des la satana. Răspunsul Meu este acesta. Satana, cu îngerii lui căzuţi, străbat pământul în lung şi-n lat şi caută să contamineze oamenii.Ei îi atacă prin simţuri, încurajându-i să comită păcate ale trupului. Ei le implantează gânduri ca să înfăptuiască atrocităţi care-L jignesc pe Tatăl Meu.În cazul sufletelor care sunt deja în păcat, ei pot acapara trupul. Când se întâmplă aceasta, aceste biete suflete posedate produc distrugere în jurul lor. Mai mult, dacă ocupă funcţii de putere, pot provoca nedreptăţi strigătoare la cer printre cei pe care îi conduc.Ei vor introduce legi care vor sfida cele Zece porunci date de către Tatăl.În alte situaţii vor provoca mari dureri în viaţa oamenilor.Negativitatea este cauzată de către satana şi îngerii lui demonici. Ea nu provine de la Dumnezeu. Numai pacea şi iubirea pot veni de la Dumnezeu. Pentru toţi cei care vor să scape de gândurile şi sentimentele negative din viaţa lor , tot ce este necesar, este devotamentul faţă de Mine, iubitul lor Iisus Hristos.Rugăciunea, o simplă conversaţie cu mine, sunt de ajuns. Rugaţi-Mă cu cuvintele voastre să vă ajut. Dacă le spuneţi din inimă, vă voi răspunde neîntârziat şi vă voi ajuta să vă apropiaţi de Inima Mea Sfântă. Vă rog, copiii Mei, lăsaţi-Mă să vă ţin aproape de Mine, şi să vă ofer acea consolare la care tânjiţi în această lume plină de nefericire, nedreptate, cruzime şi ură. Eu sunt colacul vostru de salvare. Doar Eu pot să vă ajut. Vă rog chemaţi-Mă prin rugăciunea "O, Isuse, eu ştiu foarte puţin despre Tine Dar Te rog să mă ajuţi să-mi deschid inima, pentru a-Ţi permite să intri în sufletul meu ca să mă vindeci, să mă consolezi şi să mă umpli cu pacea Ta. Ajută-mă să simt bucuria, să înving toate gândurile negative şi să învăţ calea prin care voi înţelege cum să fac să Te mulţumesc, astfel încât să pot intra în Imparatia Ta, unde pot trăi cu Tine o viaţă plină de dragoste, bucurie şi minuni în vecii vecilor. Amin. " Vă iubesc pe toţi, dragi copii, indiferent de religia voastră, indiferent cât de mult aţi păcătuit sau dacă aţi provocat altora suferinţe şi răni. Numai Eu pot schimba felul în care trăiţi.Singura cale de a vă elibera de viaţa grea pe care o duceţi este să Mă chemaţi pentru a vă putea ajuta. Iubitul vostru Iisus

 • Aceia care urlă cu furie la Cuvântul Meu şi declară că provine de la Satana, vor locui cu fiara pentru veşnicie Fiica Mea multiubită, peste tot unde este auzită Vocea Mea, în fiecare loc şi în fiecare lăcaş dedicat cinstirii lui Dumnezeu, vor exista dezbinări. Deși mulţi Îmi vor fi credincioşi Mie, Învăţăturilor şi Bisericii Mele, când aud Vocea Mea care acum cere atenţie, îşi vor astupa urechile. Vocea Mea va ajunge la urechi surde şi la suflete îndărătnice. Vocea Mea, Cuvântul Meu şi Chemarea Mea vor fi respinse cu furie şi disprețuite, pe măsură ce Sunt persecutat pentru ultima oară pe pământ. Aceasta este ultima chemare pentru a-i strânge pe copiii lui Dumnezeu la Pieptul Meu, înainte de cea de-a Doua Mea Venire, şi totuşi mulţi oameni, derutaţi de minciunile răspândite de către demoni, Îmi vor întoarce spatele şi vor respinge Milostivirea Mea. Voi fi respins încă o dată de către aceia care locuiesc în Casa lui Dumnezeu, de către preoţi şi toţi aceia care nu acceptă Adevărul. Ultima insultă la adresa Numelui Meu va fi văzută de către voi toţi peste scurtă vreme. Aceia dintre voi care vă astupaţi urechile şi umblaţi legaţi la ochi veţi vedea, în cele din urmă, Adevărul aşa cum vă este dat în aceste timpuri. Eu nu pot crea o schismă în cadrul Bisericii Mele, căci ar însemna să Mă neg pe Mine Însumi. Trupul Meu este Biserica şi Aceasta nu poate muri, însă cei de dinăuntrul Ei vor fi aceia care Mă vor respinge. Tot așa cum am fost respins prima dată, de această dată vor încerca să Mă distrugă, înainte de a veni să aduc salvarea finală promisă omului. Omul este slab. Omul este neştiutor şi nevrednic de Milostivirea Mea. Omul este încăpăţânat. Omului i s-a dat Adevărul în timpul cât eram pe pământ dar încă nu înțelege Promisiunea Mea. Întoarcerea Mea, la cea de-a Doua Venire, va fi precipitată de respingerea ultimului Meu profet. Profetul, care a fost trimis să vă dea ultimul Cuvânt al lui Dumnezeu pentru a vă putea pregăti sufletele, va suferi enorm. Atunci când batjocoriți Cuvântul Meu Sfânt oferit profetului lui Dumnezeu, Mă calomniaţi pe Mine, Isus Cristos. Voi respingeţi Cuvântul lui Dumnezeu, care vă este dat pentru a vă pregăti pentru lupta cu antihristul. Făcând aceasta voi nimiciţi suflete. Voi împiedicaţi aceste suflete să intre în Imparatia Mea. Aceia care spun lucruri rele despre Mesajele Mele nu-şi pot justifica resentimentele, furia sau logica lor, din cauza greșelilor care se nasc din păcatul mândriei. Curând, Adevărul se va discerne cu greu de minciunile noii organizaţii mondiale, care va prezenta noua religie mondială păgână. Dacă nu Mă ascultaţi acum, veţi fi hărţuiţi să acceptaţi acest substitut rău. El va fi îmbrăcat într-un înveliș din aur strălucitor. Îi va impresiona până şi pe cei mai devotaţi dintre voi, va deforma loialitatea voastră faţă de Mine și va fi admirat de toţi. Aceasta este religia la care se vor converti ateii care vor crede într-o minciună. Însă aceia care vor urma această urâciune păgână nu vor avea parte de pace. Se vor manifesta frica şi dispreţul care îi va face pe fraţi să se lupte unul împotriva celuilalt şi din care cauză rasa umană va fi divizată în două. O jumătate va accepta adevărul deformat al acestei noi religii mondiale care va controla multe biserici, multe credinţe, precum şi o mare parte a Bisericii Catolice. Cealaltă jumătate va fi alcătuită din aceia care Mă iubesc cu Adevărat şi care vor rămâne loiali Adevărului. Atunci când nu veţi accepta Adevărul – Adevărul cuprins în Sfânta Biblie – veţi trăi o minciună. Nu veţi mai avea iubire faţă de Mine în sufletele voastre dacă veţi accepta minciunile cu care veţi fi alimentaţi. Şi în timp ce astăzi Cuvântul Meu poate părea a fi o erezie, aşa cum părea şi pe vremea Mea când umblam pe pământ, mulţi dintre voi vor devora aceste Mesaje atunci când veţi fi înfometaţi de Adevăr, când antihristul va controla naţiunile voastre. Vă veţi târî pe pântece şi veţi striga către Mine. Voi cei care aţi rostit blasfemii împotriva Mea veţi dori mai degrabă să vă fi tăiat limbile, căci veţi înţelege atunci cât de tare M-au jignit cuvintele voastre. Aştept această zi cu răbdare, însă de veţi sta în calea Mea şi de Mă veţi împiedica să ajung la suflete, vă voi doborî. De veţi mai continua să rostiţi blasfemii împotriva Mea, declarând că Mesajele Mele sunt lucrarea diavolului, nu veţi fi iertaţi niciodată. Căci acesta este cel mai mare păcat împotriva lui Dumnezeu. Aduceţi-vă aminte că Eu vin la copiii lui Dumnezeu pentru această ultimă oară, pentru a împlini Legământul Tatălui Meu. Acum Voinţa Sa se poate face, precum în Cer așa și pe pământ. Niciunul dintre voi nu poate opri aceasta. Chiar dacă unii dintre voi Mă urâţi, niciunul dintre voi nu poate împiedica a Doua Mea Venire. Aceia care urlă cu furie la Cuvântul Meu şi care declară că provine de la Satana vor locui cu fiara pentru veşnicie. Al vostru Iisus Hristos

 • PRIMUL SECRET DIN CARTEA ADEVĂRULUI DEZVĂLUIE PLANUL GRUPĂRII MASONICE ÎMPOTRIVA BISERICII Preaiubita Mea fiică, tu ai primit un dar pe care mulți îl resping din cauza fricii.Prin harurile ce ţi-au fost dăruite, ai primit puterea şi focul Duhului Sfânt, deci ești înarmată complet ca să poți răspândi profețiile care au fost promise lumii de atâta vreme. Când Daniel a primit profețiile, i s-a cerut să sigileze Cartea Adevărului până la sfârșitul timpurilor, când cuprinsul lor va putea fi dezvăluit; acest timp este acum. Revelațiile făcute Evanghelistului Ioan au fost date doar în parte, dar i s -au dezvăluit câteva secrete în Cartea cu Șapte Peceţi. El nu a primit autoritatea să le dezvăluie. A primit indicația să închidă cartea şi să o mănânce ca să nu fie rupte peceţile şi să nu le fie dezvăluit conținutul până în aceasta epocă. Prin înghițirea cărţii, omenirea a primit un indiciu. Amar la gust, adevărul provoacă teamă.Acest lucru poate că îi jignește pe aceia care pretind să cunoască toate planurile lui Dumnezeu făcute pentru omenire. Dar adevărul, iubirea puternică pe care o nutrește Dumnezeu faţă de fiecare om de pe Pământ, e dulce pentru aceia care îl recunosc.Adevărul este că doar Eu, Iisus Hristos, vă pot dezvălui secretele ce au fost date Evanghelistului Ioan. Dulcele adevăr va fi primit cu dragoste de către cei ce urmează învăţăturile lui Dumnezeu. El poate să provoace teamă, dar puterea lui Dumnezeu va învinge orice rău şi prigonire pentru că El poate totul. Primul secret cuprinde faptul că grupările Masonice, care s-au format în epoca medievală, țes conspirații împotriva lui Dumnezeu şi a tuturor Lucrărilor Sale. Ei sunt devotaţi celui rău. Dumnezeul lor e satana şi ei sunt mândri că pot să i se închine prin liturghii negre. Apoi e Sfântul Scaun care, din 1967, este sub asediu continuu din partea acestei grupări. Ei s-au infiltrat încet în Biserica Mea, nu doar în Vatican ci şi în mijlocul clerului din toate ţările . Infestarea premeditată a Bisericii Mele are ca rezultat atrocitățile comise împotriva victimelor nevinovate. Iubirea lor pentru bani şi putere este însa mică în comparaţie cu devotamentul dezgustător faţă de împăratul minciunilor, satana. Ei îl adoră pe față, în grupuri secrete. Preoți şi alți servitori, înțelegând aici şi episcopi şi cardinali, se alătură anumitor cercuri ale acestei grupări.

 • MULŢI PAPI AU FOST PRIZONIERI ÎN SFÂNTUL SCAUN, ÎNCONJURAŢI DE GRUPURI MASONICE Fiica Mea preaiubită, bisericilor Mele din lume le spun următoarele: Să ştiţi că voi fi mereu de partea voastră, atâta timp cât mărturisiţi Preasfântul Meu Cuvânt .Bisericii Mele Catolice ii spun: cu toate că aţi cauzat durere, ca urmare a păcatelor, să ştiţi că Eu nu vă voi părăsi niciodată, deşi aţi păcătuit. Dar trebuie să ştiţi aceasta: Credinţa voastră în Mine nu este atât de puternică precum ar trebui să fie. Voi nu mă mai iubiţi aşa cum aţi făcut -o odinioară. Toată averea pe care aţi acumulat-o a dus la o distanţiere între Mine, Cristos Salvatorul, şi copiii obişnuiţi a lui Dumnezeu. Aţi escaladat culmi aşa de înalte încât Eu nu am mai putut ajunge până la voi pentru a vă oferi mâna Mea spre salvarea de la putreziciunea voastră interioară.Petru al Meu, pe a cărui stâncă aţi fost clădiţi, v-a învăţat adevărul. Şi voi ce aţi făcut? Aţi construit ziduri groase de piatră în jurul vostru.ceasta a dus la o lipsă de comunicare între voi şi cei cărora trebuia să le daţi Trupul şi Sângele Meu astfel ca sufletele lor să fie hrănite. A fost pierdut respectul cuvenit în administrarea Preasfintei Mele Euharistii, atunci când aţi degradat prezenţa Mea. Atunci când Conciliul Vatican II a declarat reguli noi, ele au fost introduse de către aceste forţe malefice masonice ce se aflau pe coridoarele voastre. Ei au prezentat cu viclenie noi modalităţi de a administra Sfânta Mea Euharistie, care sunt jignitoare pentru Mine. Învăţăturile voastre aşa numite tolerante, au proclamat o serie de minciuni, inclusiv refuzul de a recunoaşte puterea Sfântului Arhanghel Mihail. El este ocrotitorul Bisericii împotriva lui satana. Aceste forţe aflate printre voi au ştiut acest lucru. De aceea au oprit toate rugăciunile care solicită ajutorul său înainte de Sfânta Liturghie. Apoi aţi comis cea mai mare minciună, că nu trebuie să vă fie teamă de Iad, spunând că acest concept nu este decât o metaforă. Această minciună, acceptată ca fiind un adevăr de către mulţi copii ai lui Dumnezeu, a însemnat pierderea a miliarde de suflete. O, cât de mult Mă ofensaţi. Acelor slujitori umili şi sfinţiţi care se află printre voi le cer să se întoarcă înapoi la Învăţăturile Mele. Niciodată să nu permiteţi ca bogăţiile să se acumuleze în jurul vostru, crezând că acestea sunt acceptabile în Ochii Mei. Bogăţiile, aurul şi puterea acumulate în numele Meu vor fi căderea voastră. Nu puteţi profita de Sfântul Meu Cuvânt. Aţi suferit din cauza modului în care M-aţi jignit. Niciodată să nu credeţi că am învinuit pe mulţi Sfiinţi Papi care s-au aşezat în scaunul lui Petru. Misiunea lor a fost întotdeauna protejată.Mulţi Papi au fost prizonieri în Sfântul Scaun, înconjuraţi de grupuri masonice, care nu-L reprezintă pe Dumnezeu. Ei Îl urăsc pe Dumnezeu şi au petrecut cincizeci de ani în răspândirea minciunilor despre Milostivirea lui Dumnezeu. Lucrările lor au dus la prăbuşirea Bisericii Catolice. Acest lucru nu a fost un accident. Era făcut în mod deliberat şi plănuit cu viclenie pentru a distruge credinţa Bisericii, pentru a d istruge cinstirea catolicilor simpli pentru unul şi singurul Dumnezeu adevărat. Pentru aceasta acum veţi fi aruncaţi în pustie. După Papa Benedict veţi fi conduşi de Mine din Ceruri. O, cum m-aţi facut să plâng. Fac apel la toţi slujitorii Mei sfinţiţi care cunosc adevărul: ridicaţi-vă şi urmaţi-Mă pe Mine, Iisus al vostru, pentru a răspândi cu umilinţă adevărul Învăţăturilor Mele. Voi trebuie să găsiţi curajul şi puterea să înviaţi din cenuşă.Mai presus de toate, respingeţi minciunile care vă vor fi prezentate în scurt timp de către Falsul Profet. El va fuziona Biserica Catolică cu alte biserici, inclusiv biserici păgâne, pentru a deveni o urâciune.O biserică mondială fără suflet. Iisus al vostru

 • TOT MAI MULTE NAŢIUNI SE UNESC ŞI MULŢI COPII AI LUI DUMNEZEU VOR FI GUVERNAŢI DE CĂTRE UN SINGUR ORGANISM Preaiubita Mea fiică, vremea schimbărilor în ceea ce priveşte modalitatea în care guvernele din întreaga lume îşi conduc ţările, este aproape.Tot mai multe naţiuni se unesc şi mulţi copii ai lui Dumnezeu vor fi guvernaţi de către un Singur Organism. A venit timpul să vă ţineţi ochii larg deschişi şi să observaţi orice modificare a legilor, care vă vor sărăci.Luptaţi împotriva legilor care vă restricţionează hrana.Dumnezeu, Tatăl Meu Veşnic, va pedepsi acele grupări rele care vor încerca să-i înfometeze pe copiii Săi. Aceasta înseamnă că este timpul ca a Treia Pecete să fie revelată. Deşi o perioadă încă nu va fi deschisă, dar Eu vă spun acestea pentru ca să încercaţi să vă pregătiţi voi alimentele, în aşa fel încât voi să le produceţi şi să le conservaţi, pentru a nu se strica. Cu timpul vă vor restricţiona hrana şi accesul la apă potabilă. Această grupare, deşi slăbeşte datorită rugăciunilor voastre, va voi să vă înfometeze şi să otrăvească mulţi copii nevinovaţi ai lui Dumnezeu, în încercarea de a diminua populaţia lumii. Ei vor lupta din greu pentru a realiza acest plan. În timp ce ei continuă să producă groază în rândul copiilor lui Dumnezeu, Tatăl Meu Veşnic va crea pedepse ecologice şi va distruge milioane de oameni răi de pe faţa pământului. Vremea se va schimba şi pe mai departe. Cu timpul acest lucru va influenţa comerţul, astfel că puterea globală va fi împiedicată să-şi ducă planul hain la bun sfârşit. Pe toată perioada acestei crize, voi, armata Mea, trebuie să vă rugaţi Tatălui Veşnic pentru a vă proteja de aceşti oameni şi pentru ca ei să-şi deschidă inimile împietrite către adevărul Milostivirii lui Dumnezeu. Vă spun acestea pentru ca să vă puteţi pregăti. Aceste evenimente nu se vor întâmpla imediat, şi multe dintre aceste planuri pot fi evitate şi atenuate datorită rugăciunilor şi sacrificiilor voastre.Cel rău nu vine de la Dumnezeu. El apare din lăcomie, iubire de sine şi din setea de putere şi de control. Toate aceste slăbiciuni provin de la satana şi sunt puse în faţa liderilor lumii pentru a-i ispiti să producă suferinţe copiilor lui Dumnezeu. Nu lăsaţi ca puterea lui satana să vă controleze ţările.Rugaţi-vă, rugaţi-vă, rugaţi-vă pentru a avea puterea necesară de a vă opune măsurilor menite să vă facă săraci, dependenţi de mila celor care vă controlează ţările. Ei domnesc sub stăpânirea puterilor globale care sunt Marea Britanie, SUA, UE, China şi Rusia. Eu, Iisus al vostru, vă voi ajuta în evitarea persecuţiilor, dar să nu uitaţi că rugăciunea este principala voastră armă.Rugăciunea îi poate opri pe aceşti oameni haini care vor să vă ia posibilitatea de a vă hrăni, bea şi îmbrăca, şi de a frecventa Bisericile Creştine.Luptaţi în numele Meu şi Eu întotdeauna voi fi alături de voi. Iubitul vostru Iisus

 • A DOUA PECETE: AL TREILEA RĂZBOI MONDIAL Fiica Mea preaiubită, trebuie să-ţi spun că un al Treilea Război Mondial este pe cale să se manifeste în lume.Îmi curg lacrimile în dimineaţa asta, aşa cum vezi.* A Doua Pecete este pe cale să se manifeste, aşa cum a fost prezis lui Ioan Evanghelistul în Cartea Revelaţiei.Acesta va începe în Europa. Sistemul vostru bancar va fi cauza, şi Germania, încă odată, va fi implicată în această tragedie, precum a fost şi în ultimele două cazuri. Când va începe, economia nu se mai putea salva, şi catastrofa va afecta Grecia, cu multe repercusiuni asupra Franţei. Orientul Mijlociu va fi de asemenea implicat în război cu Israel şi Iran, iar Siria va juca un rol important în căderea Egiptului.Fiica Mea, te-am trezit ca să-ţi spun asta, nu ca să te înspăimânt, ci ca să vă îndemn la mai multă rugăciune pentru Europa în aceste timpuri. Datorită războiului şi a lipsei de bani, cea mai mare parte a recoltei se va distruge, ceea ce va duce la deschiderea celei de-a Treia Peceţi, care înseamnă foamete. De aceea Îi îndemn pe toţi copiii lui Dumnezeu să încerce să stocheze hrană uscată şi neperisabilă pentru a vă hrăni familiile. Este important pe cât posibil să vă produceţi propria hrană. Amintiţi-vă totuşi că rugăciunea poate diminua mare parte a acestor suferinţe. Efectul acestui război va fi că Biserica Mea Catolică de pe pământ va fi înglobată într-o biserică mondială, în numele unificării. Această unificare, sau pace falsă, va deveni realitate după ce va apărea antihristul să creeze pacea falsă pentru un aşa-zis sfârşit al războiului. Acest pact de pace va implica lumea occidentală, până când China şi Rusia devin implicate în problemele mondiale. Vor ameninţa " Fiara cu zece coarne”, Europa, şi o vor birui ca să introducă comunismul. "Dragonul Roşu”, China, câştigă deja o poziţie puternică în lume, deoarece controlează finanţele mondiale. Dragonul Roşu şi Ursul, care este Rusia, nu-L iubesc pe Dumnezeu.Ele sunt conduse de antihrist, care provine din est şi care se ascunde în spatele uşilor închise. Atunci când aceste profeţii se vor desfăşura, întreaga lume va crede în aceste mesaje. Atunci nu vor mai fi îndoieli. Vă rog să vă rugaţi Rugăciune către Tatăl pentru diminuarea impactului celui de-al III-lea Război Mondial. “O, Tată Ceresc, în numele Fiului Tău Preaiubit Iisus Hristos, care a suferit cumplit pentru păcatele omenirii, Te rugăm, ajută-ne în aceste timpuri grele care ne stau în faţă. Ajută-ne să supravieţuim persecuţiei puse la cale de conducătorii lacomi şi de către cei care vor să distrugă Bisericile Tale şi pe copiii Tăi. Te implorăm, Tată Preaiubit, ajută-ne să ne hrănim familiile şi salvează viaţa acelora care sunt obligaţi, în ciuda voinţei lor, să intre în acest război. Te iubim, Părinte drag, Te implorăm să ne ajuţi în aceste timpuri de mare nevoie. Salvează-ne de strânsoarea Antihristului, ajută-ne să supravieţuim semnului ei, semnul bestiei, refuzând să îl acceptăm. Ajută-le celor care Te iubesc să rămână fideli Cuvântului Tău Sfânt în toate timpurile, ca să le poţi dărui harurile supravieţuirii în trup şi suflet. Amin” Fiica mea, Îmi dau seama că această veste ar putea veni ca un şoc, dar amintiţi-vă de rugăciunea , Pecetea Dumnezeului Celui Viu, va proteja pe cei ce Mă urmează. Voi, copiii Mei, Rămăşiţa Bisericii Mele, veţi supravieţui, deşi nu va fi uşor.Veţi fi hărţuiţi pentru Creştinismul vostru, dar voi niciodată nu Mă veţi părăsi şi respinge pe Mine. Pentru aceasta veţi primi haruri. Darul Peceţii Dumnezeului Celui Viu vă va face invizibili duşmanilor voştri. De acum înainte, rugaţi-vă zilnic. Să o aveţi acasă şi să o binecuvântaţi cu un preot. Începeţi pregătirile în curând deoarece ziua căderii Europei nu este departe. Al vostru Iisus 666 va fi integrat ca un număr ascuns într-un cip, pe care veţi fi obligaţi să-l acceptaţi, la fel ca pe orice altă vaccinare Draga Mea fiică iubită, antihristul deja pregăteşte planul său de pace, pe care-l va prezenta în curând, după ce războaiele se vor extinde în Orientul Mijlociu şi când durerea şi suferinţa cumplită vor lăsa să se creadă că nu există niciun semn de speranţă.Atunci el va apărea deodată şi se va arăta lumii ca un om al păcii, o bijuterie sclipitoare, care va scânteia în mijlocul întunericului. Când va apărea, el va fi văzut ca unul dintre cei mai carismatici politicieni din toate timpurile. Personalitatea sa atrăgătoare, plăcută şi grijulie va păcăli pe majoritatea oamenilor. El va emana dragoste şi compasiune şi va părea un bun Creștin. Cu timpul el va atrage mulți adepți, care vor crește în număr, astfel încâtel va deveni asemenea Mie, Mesia.Va fi văzut ca promotorul unității între toate naţiunile şi va fi iubit în aproape fiecare ţară din lume. Apoi el va demonstra că are capacităţi supranaturale. Mulţi vor crede că a fost trimis de Tatăl Meu şi că el este Eu, Iisus Hristos, Mântuitorul lumii.Ei se vor ruga lui, îl vor iubi, îşi vor da viaţa pentru el iar el va râde şi îşi va bate joc de ei, atunci când nu va fi văzut. Aceasta va fi cea mai mare înşelătorie a tuturor timpurilor şi planul său este de a fura sufletele voastre, de a vă lua de la Mine.El şi Falsul Profet, care va sta ca un Rege în Scaunul lui Petru, vor concepe în secret o unică religie mondială. Aceasta va apărea ca o religie de tip Creştin care promovează iubirea. Aceasta nu va promova, totuși, iubirea față de aproapele, iubire care vine de la Dumnezeu. În schimb, va promova iubirea şi supunerea faţă de anticrist şi dragostea de sine.Perversitatea lor nu se opreşte aici, pentru că după ce îi vor seduce copiii lui Dumnezeu, va începe atacul.Dintr-o dată vor cere tuturor să accepte Semnul de Supunere față de ordinea mondială unică, Pecetea Loialității. O lume unită, din care trebuie să facă parte toţi oamenii.Vă vor controla banii, accesul la alimente şi modul în care trăiţi.Regulile, multe dintre ele, vor arăta că veţi deveni prizonieri. Cheia celulei, care vă va ţine sub controlul lor, va fi Semnul Fiarei. 666 va fi integrat ca un număr ascuns într-un cip, pe care veţi fi obligaţi să-l acceptaţi, la fel ca pe orice altă vaccinare. Odată integrat vă va otrăvi nu numai mintea şi sufletul, ci şi trupul vostru. Deoarece va provoca o epidemie concepută să șteargă o mare parte din populația lumii de pe pământ.Voi nu trebuie să acceptaţi Semnul. În schimb, Eu vă voi instrui ce trebuie să faceţi. Mulţi vor accepta semnul, deoarece se vor simţi neajutoraţi.Salvarea voastră va fi Pecetea Dumnezeului celui Viu; rugăciunea Mea, din Cruciada de Rugăciune numărul 33, va fi colacul de salvare pentru voi. Dacă veți primi Pecetea Mea de Protecție, dată vouă de către Tatăl Veșnic, nu va trebui să acceptați semnul. Nu veți fi atinși. Casele voastre nu vor fi văzute, percheziționate și nu vor fi ținta lor, pentru că vor fi invizibile în ochii armatei satanei.Va trebui să ascundeți alimentele care trebuie să vă ajungă pentru câțiva ani. Va trebui să cultivați recolte proprii, să faceți rezerve de apă şi să țineți în jurul vostru Obiecte Sfințite.Biserica Mea rămasă se va răspândi şi voi veți primi adăpost dacă va fi nevoie de asta.E nevoie de multe planuri acum.Celor care vor râde de voi pentru ceea ce faceți sau vor spune că Isus sigur nu ar cere toate acestea, le spun: oare nu îi ajută El pe credincioșii Săi când este nevoie? Chiar şi o pâine şi un peşte pot fi înmulțite. Deci nu contează dacă aveți mâncare puţină, pentru că Eu vă voi apăra şi veți fi în siguranță. Rugați-vă mult pentru acele suflete care nu vor fi în stare să refuze semnul.Toate sufletele nevinovate care vor fi în stare de har atunci când vor fi silite să accepte cipul vor fi salvate. Voi, restul, trebuie să plănuiți salvarea famiilor voastre şi trebuie să rămâneți credincioși faţă de Sfânta Euharistie şi de Sfânta Liturghie. Când anticristul va devora toate religiile, atunci singurele arme în faţa cărora va fi neputincios vor fi Sfânta Liturghie şi transformarea pâinii şi a vinului în Trupul şi Sângele Meu în Sfânta Euharistie. Liturghiile Mele trebuie să continue. Toți aceia dintre voi care știți acestea trebuie să vă adunați acum în număr mare şi să începeți pregătirile.Cu cât mai repede vă veți pregăti, cu atât mai multe haruri veți primi ca să măriți rândurile voastre în toată lumea.Stânca va fi împovărată cu o nouă clădire căreia ei îi vor spune că e Noua Mea Biserică. Acest lucru nu este adevărat. Însă când va lua sfârșit persecuția, rămășița Bisericii Mele va reconstrui Biserica şi Ierusalimul cel Nou va coborî pe Pamânt.El se va coborî în glorie. Trâmbițele se vor auzi în același timp în Cer şi pe Pamânt. Atunci voi veni Eu. Tu, fiica Mea, vei vesti venirea Mea şi mulți vor cădea cu faţa la pământ şi vor plânge cu ușurare, dragoste și bucurie, în extaz.Pentru că în sfârșit va sosi clipa pe care o așteptau. Se vor lumina cerurile, tunetul va bubui şi corurile de îngeri vor cânta în dulce unison în timp ce toți copiii lui Dumnezeu îl vor saluta pe Adevăratul Mesia.Eu, Iisus Hristos, voi veni să judec. Pământul şi Cerul se vor uni.Noua Splendoare Glorioasă, Pământul reînnoit, se va ridica şi Noul Rai îi va îmbrățișa pe toți aceia al căror nume este scris în Cartea Vieții și care se vor uni ca unul.Când vechiul Pământ murdărit de păcat se va sfârși, va începe Era Nouă.Pentru aceasta trebuie să vă străduiți. La aceasta aveți dreptul ca moștenitori de drept.Trebuie doar să vă concentrați pentru salvarea tuturor sufletelor. De aceea voi trebuie să ignorați obstacolele care apar în calea voastră: prigonirea, durerea, groaza de răul primit prin mâinile celorlalți. Tot ceea ce contează este mântuirea sufletelor.

 • https://acvilaortodoxa.wordpress.com/tag/gasti/